Charakterystyka

MILITEC-1: Charakterystyka

MILITEC-1 jest całkowicie syntetycznym produktem chemicznym, mającym charakterystyczną strukturę molekularną oraz wysoką odporność chemiczną i termiczną. MILITEC-1 z pomocą efektu chemicznego tworzy związki chemiczne z molekularną strukturą górnych warstwach metalu; proces ten jest wspomagany przez wysoką temperaturę wytwarzaną przez tarcie. W ten sposób powstaje mocne chemiczne połączenie pomiędzy preparatem MILITEC-1 i metalem. Wynikiem tego procesu jest gładka powierzchnia części metalowej, która jest odporna na negatywne wpływy wynikające z tarcia części składowych. Powierzchnia tak uszlachetnionego metalu jest odporna na zużycie. MILITEC-1 nie zawiera PTFE (teflonu), metali, fluoru, cynku, dysulfidu molibdenowego, mosiądzu, grafitu, itp. oraz chlorowanych parafin ani rozpuszczalnika. MILITEC-1 jest stabilnym, nie toksycznym, trudnopalnym produktem, który nie jest groźny dla środowiska naturalnego i zdrowia. Nie zawiera żadnej niebezpiecznej substancji figurującej na liście CFR 40 w rozdziale 261, sporządzonej przez rząd USA. Nie zmienia sprężystości metalu i opiera się na bazie derywatów syntetycznych węglowodorów o wysokim ciężarze cząsteczkowym. MILITEC-1 jest uznanym środkiem antyutleniającym. 

MILITEC-1 został wyprodukowany na potrzeby armii USA. Pierwszy raz został zarejestrowany w czerwcu 1989r. dla U.S.NAVY pod numerem 89-006 jako produkt wspomagający bezpieczeństwo. MILITEC-1 całkowicie odpowiada wymogom surowej normy U.S. MIL-L-63460D.

Przy użyciu MILITEC-1 powierzchnia tarcia zostaje uszlachetniona. Nie zatyka on kanałów do smarowania olejem ani filtru oleju. Preparat, wymieszany z każdym olejem do smarowania tworzy na zewnętrznej powierzchni metalu warstwę uszlachetnioną, która jest odporna na ciężkie obciążenia mechaniczne oraz wysoką temperaturę. Przy rozruchu silników na zimno środek ten znacznie zmniejsza tarcie, które występuje zanim olej