Smarowanie broni

CHARAKTERYSTYKA: Syntetyczny środek do uszlachetniania metali MILITEC-1 charakteryzuje się wyjątkową zdolnością tworzenia złożonego związku cząsteczkowego w powierzchniowej warstwie nagrzanego brązu armatniego. Dzięki temu MILITEC-1 wnika w metal i nie jest zwykłą, nietrwałą powłoką lub błoną na granicy dwóch ośrodków. Ten nowy, bezpieczny związek posiada dwie podstawowe cechy. Po pierwsze - MILITEC-1 uszczelnia i zmienia charakterystyki wytrzymałościowe metalu przez usztywnianie (a nie utwardzanie) jego powierzchni. Po drugie - powoduje samosmarowanie brązu armatniego w każdych warunkach środowiskowych.

SAMOSMAROWANIE: Po wykonaniu obu kroków smarowania środkiem MILITEC-1, broń palna staje się samosmarującą. Samosmarowanie nadaje metalowi broni palnej smarowność na sucho wymaganą do prowadzenia ognia ciągłego w każdych warunkach środowiskowych. W przypadku występowania zapylenia, zapiaszczenia lub w niskich temperaturach należy obowiązkowo zetrzeć cały nadmiar środka MILITEC-1 tak, aby powierzchnia metalowych elementów broni była czysta, sucha i pokryta równo warstwą smaru. Uwaga: Kompletną ochronę antykorozyjną i samosmarowanie uzyskuje się tylko wtedy, gdy wykonany zostanie krok pierwszy i drugi (opisane poniżej).

PRZYGOTOWANIE: Aby w pełni wykorzystać wyjątkowe własności środka MILITEC-1, należy zacząć od oczyszczenia broni palnej. Chociaż MILITEC-1 zawiera łagodny detergent ułatwiający czyszczenie broni po zakończeniu strzelania, środek ten nie zawiera rozpuszczalników i innych substancji niebezpiecznych, dzięki czemu nie występuje zjawisko wypłukiwania starych zanieczyszczeń i złogów pochodzących z innych środków smarujących. Tym samym - jeżeli broń będzie brudna, należy ją oczyścić za pomocą rozpuszczalnika przed naniesieniem środka MILITEC-1. Broń należy rozłożyć na części i starannie oczyścić. O ile to możliwe, należy zdemontować chwyty, oczyścić je i przygotować do naniesienia środka.

CZYNNOŚCI WSTĘPNE: Pierwsze smarowane broni palnej środkiem MILITEC-1 jest procesem dwuetapowym: (1) naniesienie środka i (2) odpalenie broni.

KROK PIERWSZY: NANIESIENIE ŚRODKA. Po oczyszczeniu i wyschnięciu broni palnej, cienką warstwę środka MILITEC-1 należy nanieść na wszystkie powierzchnie broni, w tym powierzchnię otworu lufowego. Środek MILITEC-1 należy wcierać w zewnętrzne powierzchnie broni za pomocą szmatki lekko nawilżonej tym środkiem. Środek należy stosować w sposób oszczędny, koncentrując się na sprężynach, częściach ruchomych i miejscach styku metalu z metalem. Jeżeli broń palna jest wyposażona w magazynek, środek MILITEC-1 należy nanieść zarówno na wewnętrzne, jak i zewnętrzne elementy magazynka. Podczas składania broni na jej wszystkie powierzchnie należy nanieść bardzo cienką powierzchnię MILITEC-1. Teraz proszę przejść do kroku drugiego.

KROK DRUGI: ODPALENIE BRONI. Po wielokrotnym odpaleniu broni wystarczającym do osiągnięcia temperatury roboczej, ciepło i tarcie uaktywnią MILITEC-1, intensyfikując proces wiązania rozpoczęty w kroku pierwszym. Podczas odpalania broni MILITEC-1 wytwarza samosmarujący, wodoodporny i suchy związek chemiczny w strukturze cząsteczkowej brązu armatniego.

Dodatkowe instrukcje stosowania środka: Jeżeli niemożliwe jest natychmiastowe wykonanie kroku drugiego, wskazane jest lekkie podgrzanie broni w celu intensyfikacji procesu wiązania, a następnie wykonanie kroku drugiego. W warunkach polowych nasmarowaną broń należy umieścić w miejscu nasłonecznionym, przykrywając ją czarną folią z tworzywa sztucznego lub podobnym wentylowanym źródłem ciepła na co najmniej dwie godziny. Do nagrzania brązu armatniego można również użyć nagrzewnicy, suszarki do włosów bądź narzędzia do polerowania. W przypadku podgrzewania broni nie należy przekraczać temperatury 150° F (65° C). We wszystkich zastosowaniach wymagających podgrzania broni palnej, należy zawsze zapewnić właściwą wentylację i stosowanie odzieży ochronnej. Aby uzyskać dodatkowe informacje, proszę zapoznać się z naszym arkuszem bezpieczeństwa MSDS.

TRWAŁA OCHRONA: Aby maksymalnie zwiększyć skuteczność środka MILITEC-1, po pierwszym odpaleniu broni, gdy jest ona nadal gorąca, należy powtórzyć krok pierwszy i drugi. Nasycone wiązania cząsteczkowe środka MILITEC-1 nasilają się podczas kolejnego 2-3-krotnego nanoszenia tego środka na gorący brąz armatni. MILITEC-1 stał się teraz fizyczną częścią brązu armatniego.

PONOWNE STOSOWANIE: Rzeczą ważną jest regularne stosowanie środka MILITEC-1 do smarowania waszej broni przez cały okres jej żywotności. Regularne stosowanie MILITEC-1 umożliwi zachowanie efektu samosmarowania i maksymalnej ochrony antykorozyjnej oraz zmniejszenie do minimum zużycia wszystkich powierzchni ciernych. Zanieczyszczenia, osady i opiłki metalu nie przylegają łatwo do powierzchni brązu armatniego, na które naniesiono MILITEC-1. W razie potrzeby, do dokładnego oczyszczenia broni palnej należy używać bezpiecznego, niedrogiego środka czyszczącego lub rozpuszczalnika. Aby uzyskać maksymalną ochronę antykorozyjną, zwłaszcza gdy planowane jest długotrwałe składowanie broni, na jej wszystkich powierzchniach należy pozostawić bardzo cienką warstwę środka MILITEC-1, po wykonaniu obu kroków powyższej procedury lub procedur stosowania środka w warunkach polowych.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ: Zaleca się stosowanie środka MILITEC-1 do smarowania wszystkich typów pistoletów, broni myśliwskiej, karabinów, broni automatycznej, armat czołgowych i broni artyleryjskiej każdego kalibru i wielkości. Uwaga: MILITEC-1 zmniejsza zacinanie się broni spowodowane ciasnym pasowaniem jej elementów.

 


ZMIENIŁO SIĘ OPAKOWANIESamochód

Tego co w środku zmienić sie nie da. Oryginał jest tylko jeden.
Można tylko coś dodać i podobnie nazwać.więcej

Zaufało nam już wielu
Prowadzimy sprzedaż MILITEC-1 na polskim rynku już od wielu lat. Zaufało nam wiele osób i wiele po "przygodzie" z innymi środkami powróciło do nas
więcej...